11 kwietnia 2024 roku odbyła się druga tura warsztatów Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uczniowie klasy 7 a i 8 a pod przewodnictwem Pani Karoliny Pawluś kształcili swoje kompetencje miękkie. Pracowali nad kształceniem komunikatywności , umiejętności pracy w zespole, zarządzania czasem, kreatywnością, motywacją do pracy oraz logicznym myśleniem. Kształcenie kompetencji miękkich u uczniów ma szczególne znaczenie dla ich rozwoju edukacyjno – zawodowego, aby dzięki temu mogli odnaleźć się we współczesnym świecie oraz mogli wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy.