W dniach 19 – 23.10.2020r odbył się Ogólnopolski Tydzień Karier. Jest to akcja o zasięgu ogólnopolskim organizowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych, oraz zachęcanie do planowania kariery zawodowej. 
W tym roku uczniowie klas VIII mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniu on-line: ,,JA W PRZYSZŁOŚCI – POZNAJĘ SIEBIE – POZNAJĘ ZAWODY” organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach. Doradca zawodowy pani Magdalena Augustynek przekazała młodzieży informacje na temat lokalnego rynku pracy, zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie polkowickim, oraz wiadomości dotyczące świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Natomiast 6 – latki wzięły udział w konkursie plastycznym pod nazwą ,,ZAWÓD MOICH MARZEŃ” organizowanym również przez PUP w Polkowicach. Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce – Iga Neumann, II miejsce – Małgorzata Szadyko, III miejsce – Martyna Jakubowska, wyróżnienie- Jan Sobczak. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplom oraz upominek. Gratulujemy!
Dzieci z oddziału przedszkolnego z otrzymanymi nagrodami za udział w konkursie "Zawód moich marzeń" Dzieci z oddziału przedszkolnego z otrzymanymi nagrodami za udział w konkursie "Zawód moich marzeń"