W dniach 14-16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek) w celu zorganizowania egzaminu ósmoklasisty, w klasach 4-7 nie będzie lekcji (zajęć dydaktyczno – wychowawczych).