Z myślą o rozwoju oraz przyszłości naszych Uczniów, Dyrektor Szkoły Pan Roman Rutkowski podpisał akt przystąpienia Szkoły Podstawowej w Grębocicach do „Klastra Edukacyjnego”, działającego w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE). Ideą działania Klastra jest rozwój przedsiębiorczości  i sieci współpracy między przedsiębiorstwami, szkołami, uczelniami wyższymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz wszystkimi zainteresowanymi kształceniem nowej kadry. Z tej okazji 15 lutego 2024 r. naszą Szkołę odwiedził Prezes wyżej wymienionej strefy Pan Przemysław Bożek, który w obecności Pana Wójta Romana Jabłońskiego oraz Uczniów i Nauczycieli, wręczył Dyrektorowi Panu Romanowi Rutkowskiemu „Akt Szkoły Partnerskiej Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego”. Ponadto Szkoła otrzymała zestaw pomocy dydaktycznych do nauki programowania. Przy okazji tego wydarzenia Panie Aleksandra Jurkiewicz i Anna Oleśniewicz (Dyrektor i Wicedyrektor Departamentu Klastrów), przeprowadziły warsztaty z uczniami klasy siódmych. Głównym celem warsztatów było kształcenie kompetencji miękkich. Młodzież pracowała w niewielkich grupach, wykonując określone zadania,  jednocześnie kształtując umiejętność planowania, pracy w grupach, kreatywność i zarządzanie czasem. Jako pierwsi w warsztatach wzięli udział uczniowie klasy 7 b. W kolejnych warsztatach wezmą udział uczniowie klasy 8 oraz 7 a.