Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” przygotowana przez Instytut Książki, w tym roku została zadedykowana dzieciom rozpoczynającym edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. 22 lutego pierwszoklasiści otrzymali od swoich wychowawczyń materiały przygotowane przez autorów kampanii: książkę „Pierwsze abecadło”, broszurę pt. „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz Kreatywny alfabet. Na zajęciach w tym dniu wysłuchali wierszy polskich pisarzy czytanych przez wychowawczynie, rozwiązywali zagadki, utrwalali poznane litery alfabetu, poznali ich moc w tworzeniu wyrazów i zdań, wykonali pracę plastyczną na temat: „Książka moim przyjacielem” oraz zakładki do książki. Mamy nadzieję, że Wyprawka Czytelnicza będzie zaproszeniem do odbycia niezwykłej przygody jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

Uczniowie prezentują materiały otrzymane w ramach kampanii. Uczniowie prezentują wykonane przez siebie zakładki do książek Uczniowie prezentują prace wykonane podczas zajęć Uczniowie prezentują materiały otrzymane w ramach kampanii.