Informujemy, że uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 r. Oto plan organizacyjny na ten dzień:

  • 8:00 – uroczysta inauguracja roku szkolnego w auli szkolnej (klasy 1-8);
  • 8:00 – inauguracja roku szkolnego oddziałów przedszkolnych w salach w budynku przy ul. Szkolnej 2;
  • 9:00 – spotkanie uczniów z klas 1-8 z wychowawcami w salach lekcyjnych;
  • 10:00 – przyspieszony odjazd autobusu uczniów dojeżdżających z klas 0-4.

Ponadto informujemy, że:

  • dojazd do szkoły 4 września odbędzie się zgodnie z harmonogramem dowozów zamieszczonym na stronie internetowej (zakładka: O szkole);
  • podczas inauguracji roku szkolnego nastąpi uroczyste włączenie uczniów z klas pierwszych w poczet Uczniów Szkoły Podstawowej w Grębocicach (Ślubowanie);
  • Uczniowie, którym rodzice nie są w stanie zorganizować opieki, będą mogli przebywać w świetlicy szkolnej.

Msza święta inaugurująca rok szkolne 2023/2024 odbędzie się w niedzielę, 3 września 2023 r. o godzinie 12:00 w Kościele w Grębocicach.