„Cztery są moce i cztery drużyny, lecz jedna załoga i jeden cel. Uśpione marzenia w swych sercach budzimy, więc patrz w stronę marzeń i tak trzymaj ster”. Tymi słowami 14 i 15 grudnia uczniowie klas szóstych i siódmej rozpoczęli warsztaty profilaktyczne pod nazwą Gwiazda Mocy. Cztery drużyny – Steru, Kotwicy, Wiosła i Koła Ratunkowego odkrywały swoje moce i uczyły się, jak pokonywać trudności. Celem warsztatów było wzmocnienie wiary w siebie i we własne możliwości, zachęcanie do realizacji marzeń. Uczestnicy warsztatów uświadomili sobie, że każdy jest wspaniały, wyjątkowy i piękny. Uczyli się odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu oraz tego, że warto pomagać innym. A kiedy się potrzebuje pomocy, warto o nią prosić.

Warsztaty były realizowane przez edukatorów z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej z Warszawy.

Uczniowie słuchają prowadzącej warsztaty

Uczniowie słuchają prowadzącej warsztaty