W dniach 27 kwietnia – 1 maja 2023 r. grupa 36 uczniów z naszej szkoły przebywała na obozie edukacyjnym „Euroweek”, pod opieką Alicji Dosiak, Marceliny Grzelak oraz Justyny Pisuli. Obóz odbył się w Różance –  malowniczo położonej, górskiej miejscowości na Ziemi Kłodzkiej.

„Euroweek” jest międzynarodowym programem, który ma na celu rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywności, komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych. Zajęcia były prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez wolontariuszy Fundacji EuroWeek. Każdy uczestnik miał możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim oraz poznania tańców narodowych z krajów wolontariuszy. Warsztaty prowadzone były w języku angielskim, przez młodych wolontariuszy z kilku krajów świata, m.in. z Albanii, Hiszpanii, Indii, Meksyku oraz Gruzji.

Uczniowie z naszej szkoły aktywnie i z zaangażowaniem brali udział we wszystkich zajęciach. Wykazywali się dużą kreatywnością i serdecznością. Odważnie przełamywali bariery językowe i niejednokrotnie własne nieśmiałości. Na zakończenie pobytu nastąpiło uroczyste wręczenie każdemu certyfikatu za udział w szkoleniu. Uczniowie już zapowiedzieli wolontariuszom, że wrócą ponownie w przyszłym roku. Tegoroczny obóz EuroWeek na pewno na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.