Trzydniowe zmagania ósmoklasistów z arkuszami egzaminacyjnymi za nami! 24 maja 2022 r. najstarsi uczniowie naszej szkoły przystąpili do rozwiązywania sprawdzianu z języka polskiego, dzień później z matematyki, a zwieńczeniem był egzamin z języka angielskiego. Egzaminy ósmoklasistów sprawdzają wiedzę zdobytą podczas nauki w szkole podstawowej, a wyniki mają wpływ na proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wszystkim zdającym życzymy najlepszych rezultatów!

Ósmoklasiści podczas spotkania z Panem Dyrektorem przed egzaminem.

Ósmoklasiści podczas spotkania z Panem Dyrektorem przed egzaminem

Uczniowie przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasistów

Uczniowie przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasistów

Ósmoklasiści oczekują na arkusze egzaminacyjne

Ósmoklasiści oczekują na arkusze egzaminacyjne