Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole w tym roku był nieco inny niż zazwyczaj. Był to szczególny dzień, „DZIEŃ DOBRYCH RELACJI”. Szczególny, bo w całości poświęcony na budowanie i odtwarzanie dobrych, pozytywnych relacji, nieco zapomnianych po nauczaniu online.

W tym Dniu dzieci z klas I-III brały udział w zajęciach integrujących zespoły klasowe. Były różnego rodzaju gry planszowe, zabawy integracyjne, jak również prace plastyczne. Podczas zajęć powstały portrety nauczycieli. Dzieci miały możliwość wspólnie zredagować życzenia w formie pracy plastycznej.

Uczniowie starszych klas również wesoło spędzili ten czas budując pozytywne relacje między sobą.

  • Uczniowie klasy Va obejrzeli film profilaktyczny pt. „ Koleżeństwo” i „ Dobre wychowanie”, grali też w gry integracyjne, m. in. „Pomnik” w celu przełamania dystansu.
  • Klasa V b wykorzystała ten czas na wspólne tworzenie gazetki z okazji Dnia Nauczyciela.  Dzielili się pomysłami i zadaniami, a efekty swojej pracy wyeksponowali na tablicy.
  • Najmniej liczna klasa VI a grała w gry planszowe i zabawy integracyjne, dzięki którym jeszcze lepiej poznali swoje mocne strony, pozytywne cechy charakteru.
  • Uczniowie klasy VII a utworzyli „łańcuch życzliwości”, na którym wpisywali życzenia, miłe słowa, podziękowania.
  • Klasa VII c natomiast wykonała „Drzewko życzliwości”, na którym powieszono zapisane w serduszkach życzenia.
  • W klasie VIII b dużo czasu poświęcono m. in. na problem tolerancji.
  • Młodzież z klasy VIII c stworzyła „portfolio” z kolorowych czasopism, na którym przedstawiła swoje zalety, mocne strony, zainteresowania.
  • W klasie IV b wybrano „Królową Życzliwości” – została nią Małgosia Brasse, a w VII b „Króla Życzliwości”, którym jednogłośnie okrzyknięto Oliviera Słowińskiego. Gratulujemy!

Dużą popularnością wśród uczniów poszczególnych klas cieszyła się zabawa  „Jesteś dla mnie ważny…” – uczniowie odrysowywali  swoją dłoń, na której każdy, każdemu wpisał coś miłego, pozytywnego o danej osobie.

„Dzień dobrych relacji” upłynął nam w bardzo miłej atmosferze, mamy nadzieję, że tak będzie już na co dzień.

Uczniowie klasy pierwszej prezentują swoje prace - serca Uczniowie klasy 8b prezentują stworzony łańcuch dobrych relacji Uczniowie klasy 4c podczas gry w gry planszowe Uczniowie klasy 8c prezentują wykonany przez siebie plakat