Oto wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach w roku szkolnym 2023/2024:
1. 02.11.2023 r. (czwartek)
2. 02.05.2024 r. (czwartek)
3. 14-16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek) w celu zorganizowania egzaminu ósmoklasisty
4. 31.05.2024 r. (piątek)