Pod koniec pierwszego semestru uczniowie klas siódmych uczestniczyli w zajęciach związanych z profilaktyką czerniaka skóry. Celem zajęć była poprawa świadomości naszych dzieci w zakresie wpływu postaw prozdrowotnych na choroby nowotworowe. Dzięki filmom i ulotkom informacyjnym uczniowie poznali zasady profilaktyki czerniaka, zdobyli wiedzę na temat przeprowadzenia samobadania skóry. Szczególnie ważna jest umiejętność rozpoznawania zwykłych znamion z bardzo niebezpiecznymi zmianami o charakterze nowotworowym na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”).

Problem czerniaka w Polsce jest poważny, ponieważ liczba zachorowań ciągle rośnie. Dlatego mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą stosować się do poznanych zasad unikania czerniaka, w tym nadmiernego opalania się bez właściwej ochrony, unikania korzystania z solariów (szczególnie przez osoby w młodym wieku) i systematycznej obserwacji zmian na swojej skórze.

Uczniowie prezentują informacje na temat czerniaka

Uczniowie prezentują informacje na temat czerniaka

Uczniowie rozwiązują zadanie z zakresu profilaktyki czerniaka

Uczniowie rozwiązują zadanie z zakresu profilaktyki czerniaka

Uczniowie rozwiązują zadanie z zakresu profilaktyki czerniaka

Uczniowie rozwiązują zadanie z zakresu profilaktyki czerniaka

Uczniowie z ulotkami otrzymanymi po zajęciach

Uczniowie z ulotkami otrzymanymi po zajęciach