Bajki zwykle zaczynają się tak: ,, Za górami , za lasami…”. Ale bajka pt. „Cukierki” jest wyjątkowa, ponieważ może dziać się wszędzie, w każdym miejscu, w dużym mieście i w małej wiosce . Bajki pod tym właśnie tytułem wysłuchali uczniowie grup „0” oraz klas I – III podczas warsztatów profilaktycznych, które miały miejsce w naszej szkole w dniach 13-16 marca 2023r.
Celem programu było:

  • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat zagrożeń związanych z niebezpiecznymi substancjami;
  • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
  • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
  • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
  • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

Podczas programu zostały poruszone m.in. problemy dotyczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w momencie zaczepek ze strony nieznajomych itp.  Dzieci uczyły się asertywnego odmawiania, silnej woli w odniesieniu do  niebezpiecznych sytuacji. W zrealizowanym programie dominowały urozmaicone, aktywizujące uczniów metody pracy m.in. burza mózgów, pantomima, zabawy ruchowe, dyskusja. Najmłodsi uczniowie  świetnie się bawili, przy okazji zdobywając ważne umiejętności.

Uczniowie pozują z dużym cukierkiem podczas zajęć

Uczniowie pozują z dużym cukierkiem podczas zajęć

Uczniowie podczas pracy w czasie zajęć profilaktycznych

Uczniowie podczas pracy w czasie zajęć profilaktycznych

Uczniowie podczas pracy w czasie zajęć profilaktycznych

Uczniowie podczas pracy w czasie zajęć profilaktycznych