Zaczął się nowy rok szkolny, wszyscy chcielibyśmy, aby był spokojny i bezpieczny. Dlatego uczniowie klas I spotkali się z policjantami z Rewiru Dzielnicowych w Grębocicach. Zaproszeni goście przypomnieli o podstawowych zasadach bezpieczeństwa zarówno w domu, na podwórku, czy na drodze. Najmłodsi uczniowie mieli możliwość w praktyce poćwiczyć przechodzenie przez jezdnię, pod czujnym okiem policjantów. Dzieci otrzymały również kamizelki odblaskowe, które mają sprawić, żeby maluchy były jeszcze bardziej  widoczne dla kierujących.

Policjan pokazuje pierwszakom jak prawidłowo przechodzić przez pasy Policjant tłumaczy pierwszakom jak prawidłowo przechodzić przez pasy Uczniowie z kamizelkami odblaskowymi