W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Jest on znakiem pokoju, poświadczeniem wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami. W czwartek – 15 grudnia – dzięki harcerzom 16 Drużyny Harcerskiej Hufca Głogów światło dotarło również do naszej szkoły. Dziękujemy!

Pani Dyrektor otrzymuje światełko pokoju od harcerzy

Pani Dyrektor otrzymuje światełko pokoju od harcerzy

Pamiątkowe zdjęcie z przekazania światełka pokoju

Pamiątkowe zdjęcie z przekazania światełka pokoju