„ARCHIPELAG SKARBÓW. WYPRAWA ODKRYWCÓW” to kolejny program profilaktyczny, w którym udział wzięła młodzież z klas VII, jej rodzice oraz nauczyciele.

Celem Programu było wzmocnienie pozytywne młodzieży, pomoc w odnalezieniu się w obecnej, skomplikowanej sytuacji społecznej związanej z epidemią.  Ważnym elementem programu była też nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Spotkanie z młodzieżą składało się z trzech modułów – „Jesteś gwiazdą”, „Miłość jest sztuką” oraz „Patrz daleko”. Każda z nich zawierała konkretne wskazówki do tego, aby uwierzyć we własne możliwości, pozytywny potencjał.