Uczniowie klas siódmych pod opieką nauczycielki historii pani Jolanty Zielińskiej przygotowali gazetkę informacyjną w celu uczczenia 35 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Była to ważna data w historii Polski, która stopniowo wkraczała w transformację  ustrojową i rządy demokratyczne.

Gazetka wykonana przez siódmoklasistów

Gazetka wykonana przez siódmoklasistów